Zonnepanelen

Zonne-energie

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Home Energy biedt verschillende producten waarmee u zonne-energie kunt omzetten naar elektriciteit. 
Elektriciteit uit zonnepanelen en zonnecollectoren (of Solar Heat?) is groene, hernieuwbare energie die geen CO2 of andere vervuilende stoffen uitstoot. Een gewone zonne-installatie voor een woning kan de CO2 uitstoot tot 2 ton per jaar verminderen wat neerkomt op meer dan 40 ton voor de hele levenscyclus.

Zonnepanelen

Productomschrijving
Een zonnepaneel zet zonlicht om in elektriciteit. Deze elektriciteit is dan nog niet klaar voor gebruik. Zonnepanelen produceren namelijk gelijkstroom, terwijl wij wisselstroom nodig hebben. Daarom worden zonnepanelen altijd geïnstalleerd met een omvormer die de gelijkstroom omzet in bruikbare wisselstroom. Deze stroom gebruikt u vervolgens voor uw elektronische apparaten.

Het aantal zonnepanelen bepaalt u door twee factoren:
- uw energieverbruik
- de oppervlakte van uw dak

Door het aantal kiloWattuur (kWh) te delen door 0,85, weet u hoeveel zonnepanelen u nodig heeft. Bijvoorbeeld: als u 3.400 kWh per jaar aan stroom verbruikt heeft u een installatie nodig met een vermogen van zo’n 4.000 Wattpiek (Wp). Onze zonnepanelen hebben een vermogen van 260 Wp. In dit geval telt uw installatie 15 panelen.

Prijs
De prijs van een zonnepaneleninstallatie wordt berekend naar uw persoonlijke woonomstandigheden. Voor een offerte op maat kunt u contact met ons opnemen.
Share by: